Maandag 11 februari om 20.00 uur in de kantine van ’t Laerveld

Uitnodiging voor leden van ’t Laerveld voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) op maandag 11 februari 2019 om 20.00 uur in het clubhuis. In deze vergadering komen de gebruikelijke onderwerpen aan de orde, zoals het jaarverslag, het verslag van de penningmeester, het verslag van de kascommissie en het verslag van de ALV van 5 februari 2018. (financiële gegevens, inclusief een beknopte toelichting daarop, zijn vanaf 27 januari 2019 verkrijgbaar bij de penningmeester Ruud ter Welle. E-mail: rtwlaren@hotmail.com)   Ook wil het bestuur het voornemen om de kantineprijzen te verhogen voorleggen. Wij zien uit naar uw komst. Uw inbreng in deze vergadering wordt door het bestuur zeer op prijs gesteld!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *