Wat is de KNLTB Najaarscompetitie?
De KNLTB Najaarscompetitie 2014 komt in de plaats van alle bestaande najaars-/herfstcompetities die voorgaande jaren al in een aantal regio’s/districten werden aangeboden. De nieuwe najaarcompetitie is een landelijke competitie, maar bij de indeling is het streven om ploegen zoveel mogelijk op regionaal/districtsniveau tegen elkaar te laten uitkomen.
Voordeel van het landelijk aanbieden van deze competitie is dat vaker makkelijker over districtsgrenzen heen gespeeld kan worden, zodat de reisafstanden, waar mogelijk, zoveel mogelijk worden beperkt.
Andere voordelen van deze nieuwe najaarscompetitie zijn dat alle competitiesoorten in heel Nederland in dezelfde vorm worden aangeboden en dat de speeldata en toegepaste regels ook voor iedereen gelijk zijn.

Inschrijfvoorwaarden, inschrijvingsmogelijkheden (soorten competitie)
De inschrijving voor deze competitie verloopt net als bij de voorjaarscompetitie op de voor u gebruikelijke wijze via MijnKNLTB. Aan de inschrijving is een aantal voorwaarden verbonden. Die vindt u in bijgevoegd document.

Uw vereniging kan meedoen aan verschillende soorten competities (o.a. senioren, jeugd, dames). De verschillende mogelijkheden vindt u hier. Het is ook mogelijk om dispensatie aan te vragen voor een speler die twee keer in de week wil spelen. Dit kunt u via MijnKNLTB aanvragen. Voor een speler die voor twee verschillende verenigingen wil spelen dient u een aanvraagformulier (op papier) in te dienen.

De inschrijving voor de KNLTB Najaarscompetitie sluit op 1 juni 2014.

Voeg reactie toe

Uw emailadres zal niet openbaar gemaakt worden