Woensdag 1 mei werd de vernieuwde oefenkooi van de tennisvereniging in gebruik genomen. Ook was er een open dag voor Jeu de Boules op het tennispark.

Was de oefenkooi in het verleden altijd een donkere hoek, waar je niet gemakkelijk ging oefenen, na de renovatie is het een blikvanger geworden en wordt het vast ook een geliefde plek voor de jeugd om een balletje te gaan slaan, want de slagmuur is door ouders van jeugdleden schitterend ge- en beschilderd met leuke smileys. De omgeving is rigoureus aangepakt door eigen leden met behulp van enkele professionals. Deze voorheen donkere afgelegen hoek van het park heeft een heel open aanblik gekregen.

Onder belangstelling van ca. 50 mensen, in alle leeftijdscategorieën, hebben het jongste lid (5 jaar) en het oudste lid (88 jaar) de vernieuwde oefenkooi geopend door gelijktijdig met een bal tegen de beschilderde muur te slaan. Ook speelden ze samen nog een partijtje tennis op de nieuwe minibaan. Voorzitter Jan Wilgenhof prees de inzet van allen die deze metamorfose gerealiseerd hebben en bedankte iedereen.

Gelijktijdig was er die dag gelegenheid kennis te maken met de Jeu de Boules sport, velen maakten van deze gelegenheid gebruik, zodat het een gezellige dag werd.

Voeg reactie toe

Uw emailadres zal niet openbaar gemaakt worden