’t Laerveld kent al een aantal jaren een gestage daling van het aantal leden. De afgelopen jaren is het ledental van boven de 300 gezakt tot ongeveer 200 leden nu.

Het bestuur wil graag de redenen weten waarom mensen hun lidmaatschap opzeggen. Daarom is de afgelopen jaren alle opzeggende leden gevraagd aan te geven wat de reden van opzegging is. Natuurlijk heeft een deel van de opzeggingen te maken met hoge leeftijd, chronische blessures of verhuizingen. Voor een ander deel hebben de opzeggingen te maken met te weinig plezier in tennis.

Het bestuur heeft zich tot doel gesteld de daling van het ledenaantal te stoppen. Daarvoor wordt eerst gekeken op welke manier de club de bestaande leden meer tennisplezier kan bieden. In een later stadium wordt ook gekeken naar ledenwerving .

Het bestuur wil graag meer inzicht krijgen op welke manier het plezier in het tennissen groter gemaakt kan worden voor de bestaande leden. De komende tijd zullen een aantal (oud) bestuursleden contact opnemen met leden die sinds kort bij ’t Laerveld tennissen  én met leden waarvan het bestuur niet precies weet hoe vaak zij tennissen. Deze leden worden telefonisch benaderd over hun ideeën over activiteiten die de club in gang kan zetten om het plezier in het tennissen te vergroten. In een later stadium worden deze ideeën uitgewerkt in concrete activiteiten.

U kunt dus de komende tijd gebeld worden en wij hopen dat u dan even tijd wil vrij maken voor het beantwoorden van enkele vragen.

De vragen zullen vooral gaan over uw behoeftes en of u binnen de vereniging voldoende mogelijkheden ervaart om te kunnen tennissen.

De wervingscommissie bestaat uit Han Beumer, Hugo van Andel en Jan Wilgenhof

Voeg reactie toe

Uw emailadres zal niet openbaar gemaakt worden