Vanaf 11 mei mag er weer getennist en jeu de boules gespeeld worden onder voorwaarden.

Wij houden hierbij de richtlijnen van de overheid, het NOC/NSF (richtlijn verantwoord sporten), de KNLTB en de gemeente Lochem in acht.

Wanneer niet sporten?

 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als niemand in jouw huishouding 24 uur geen klachten meer heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
 • Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • Sporters boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij op buiten sportparken of in de openbare ruimte zich in groepen kunnen te begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts;

Aanwezigheid op het park:

 • Kom allemaal met eigen vervoer;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten van tevoren en verlaat na afloop direct het park;
 • Kantine en kleedkamers blijven gesloten;
 • Ga vooraf thuis eerst naar het toilet;
 • Hou je aan de algemene hygiëne voorschriften van het RIVM.

Op afspraak:

Het is alleen mogelijk om op afspraak te komen tennissen of jeu de boules spelen. Het bestuur is verantwoordelijk voor het reguleren van de toestroom en het aantal aanwezige sporters op het park.

Reserveren kan alleen, minimaal een dag van tevoren, via What’s App bij één van de bestuursleden. In de app de namen van de spelers, de dag en het tijdstip graag doorgeven.

 • Hugo van Andel, 06-37456738
 • Sandra Echternach, 06-41051721
 • Ruud ter Welle, 06-38891678
 • Jan Wilgenhof, 06-20958313

De reservering is pas geldig na bevestiging door één van de bestuursleden.

Als reserveren via What’s App echt niet lukt, mag u ons ook bellen.

Lessen:

Alle lessen kunnen weer plaatsvinden. Volg daarbij de instructies van Tom op, hij zal jullie hier verder over informeren.

Tennis op de baan t/m 18 jaar:

 • Maximaal vier spelers per baan;
 • Toezicht is verplicht. Geef bij je reservering de naam van de toezichthouder door. Dit kan bijv. de ouder zijn.

Tennis op de baan vanaf 19 jaar:

 • Maximaal twee spelers op de baan; dubbelspel tussen mensen die samen onder één dak wonen mag wel. Ook echtparen tegen elkaar is toegestaan

Vanaf 1 juni maximaal vier spelers op de baan.


Maatregelen voor het gebruik van de jeu de boules baan. De maatregelen worden hieronder uitgelegd. Voor onze banen komt het er in het kort op neer dat er gebruik gemaakt mag worden van de banen met maximaal vier personen per baan. Dit houdt in dat er vier personen op de oude baan mogen spelen en vier personen op de nieuwe. Totaal dus niet meer dan acht tegelijk op het park. Dit dient wel zo ver mogelijk uit elkaar gedaan te worden. Op de nieuwe baan graag de buitenkant aanhouden.

Corona protocol jeu de Boule

Protocol verantwoord sporten jeu de boules

Tijdens het spelen:

●  Houd te allen tijde 1,5 m afstand van elkaar op de baan;

●  Schud geen handen voor en na de activiteit;

●  Speel met maximaal vier personen op één baan waarbij je een onderlinge afstand van 1,5 m aanhoudt (tenzij je uit hetzelfde huishouden komt). Het maximum van vier personen betekent dat er alleen tête-à-tête of doublette wordt gespeeld;

●  Gebruik alleen je eigen boules en but, die je hebt meegenomen van huis. Raap niet andermans but of boules op. Om te voorkomen dat na een méne niet duidelijk is welke boule van wie is, is het aan te raden om je boules vooraf te markeren;

●  De speler die het but verkeerd uitgooit, pakt zijn but op. De tegenstander legt een eigen but op de reglementaire afstand;

●  Maak alleen gebruik van je eigen meetinstrumenten (rolmaat/meetlint) die je hebt meegenomen;

●  Maak alleen gebruik van je eigen tossmunt;

●  Ook als er tijdens een partij moet worden gemeten, houden de andere spelers 1,5 m afstand;

Als je een score bijhoudt, laat dan per baan maximaal één persoon de scores bijhouden.

Speel maximaal 1,5 uur achter elkaar (of langer als de corona-verantwoordelijke van de vereniging dit heeft aangegeven). Kom 10 minuten voor aanvang op de vereniging en verlaat de accommodatie direct na het spelen;

● Er zal desinfecterende spray/gel en papier neergezet worden voor gebruik van de jeu de boule spelers indien nodig.

Voeg reactie toe

Uw emailadres zal niet openbaar gemaakt worden