Beste leden, ouder(s) / verzorger(s) van onze leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van TC ’t Laerveld op:

Maandag 28 januari 2013 om 20:00 uur in het clubhuis

In deze vergadering komen de gebruikelijke onderwerpen aan de orde, zoals het jaarverslag van de commissies en het secretariaat, het verslag van de penningmeester, het verslag van de kascommissie en de notulen van de vorige ALV.

Uw inbreng in deze vergadering wordt door het bestuur zeer op prijs gesteld.

Ook zijn er verkiezingen van bestuursleden. De bestuursleden dienen gekozen te worden door de leden van de vereniging. De verkiezing van bestuursleden zal om deze reden in de Algemene Ledenvergadering aan de orde komen.

Han Beumer is na een periode van 4 jaar herkiesbaar, maar hij treedt af. Voor hem is nog geen opvolger gevonden.

Kandidaten en tegenkandidaten kunnen zich tot zeven dagen voor de Algemene Ledenvergadering kenbaar maken door een schriftelijke verklaring getekend door vijf seniorleden in te leveren bij het secretariaat, of per e-mail te verzenden aan laerveld@hetnet.nl.

We rekenen op uw komst!

Het Bestuur

Voeg reactie toe

Uw emailadres zal niet openbaar gemaakt worden