Beste leden en ouders/verzorgers van leden van tennisclub ’t Laerveld.

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van TC ’t Laerveld op

Maandag 25 januari 2016 om 20.00 uur in het clubhuis

 

In deze vergadering komen de gebruikelijke onderwerpen aan de orde, zoals het jaarverslag, het verslag van de penningmeester, het verslag van de kascommissie en het verslag van de ALV van 26 januari 2015.

Er treedt in 2016 één bestuurslid af, te weten de parkcommissaris. De parkcommissaris is reglementair herkiesbaar en stelt zich herkiesbaar.

Tegen kandidaten kunnen zich aanmelden door middel van een schriftelijke verklaring, getekend door vijf seniorleden, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering in te leveren bij het secretariaat, of per e-mail.

Wij zien uit naar uw komst.

Uw inbreng in deze vergadering wordt door het bestuur zeer op prijs gesteld!

Voeg reactie toe

Uw emailadres zal niet openbaar gemaakt worden