We lijken in een nieuwe fase van de Corona crisis terecht te komen. Heel voorzichtig wordt de intelligente lockdown met een eerste versoepeling een klein beetje afgeschaald.

Voor ons betekent dit dat de jeugd (t/m 18 jaar) weer mag gaan tennissen vanaf 29 april. Het betreft dan alleen les en vrij spelen, toernooien en competitie gaan voorlopig nog niet door. Daar gaat dit bericht over.

Voor onze jeugd zijn er wel een paar voorwaarden en afspraken:

We maken onderscheid tussen de jeugd t/m 12 jaar en de jeugd van 13 t/m 18 jaar.

Tennislessen

Tom zal vanaf 29 april weer starten met de tennislessen.

De jeugd t/m 12 jaar hoeft geen 1½ meter afstand te houden van elkaar, maar Tom dient deze afstand wel in acht te nemen. Tom zal zijn lessen daarop aanpassen.

Voor de jeugd van 13 t/m 18 jaar dient wel de 1½ met afstand in acht genomen te worden.

Dit kan consequenties hebben voor de groepsindeling die kinderen en ouders gewend waren. Kinderen van 12 kunnen dus niet in dezelfde groep les ontvangen als kinderen van 13. Voor enkele kinderen zou dit een teleurstelling kunnen betekenen.

Tom zal de groepsindeling en de lestijden met ouders en kinderen afstemmen.

Halen en brengen

Doordat volwassenen het park niet mogen betreden heeft dit consequenties voor het halen en brengen van kinderen voor de lessen. Het bestuur kan geen structureel toezicht garanderen, daarom heeft zij moeten besluiten dat ouders (volwassenen) tijdens het halen en brengen de auto niet mogen verlaten. Het bestuur vreest dat anders snel weer groepjes ouders langs de hekken staan als er even gewacht moet worden aan het einde van de les.

Vrij spelen

Vrij spelen mag alleen onder begeleiding. Omdat het bestuur dit niet kan organiseren en controleren, kiest zij ervoor om vrij spelen voorlopig nog niet toe te staan.

Kleedkamers en kantine

Voorlopig blijven de kantine en de kleedkamers gesloten. Hier kan dus geen gebruik van worden gemaakt.

Gebruikelijke richtlijnen blijven van toepassing

Ook voor de jeugdleden blijven de regels van het RIVM van toepassing. Dus thuis blijven bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

Deze maatregelen blijven gelden tot nadere orders van de overheid, KNLTB of de gemeente. Houd u aan de adviezen vanuit de overheid en de RIVM. Wij houden u op de hoogte als zich wijzigingen voordoen.

Het bestuur.

Voeg reactie toe

Uw emailadres zal niet openbaar gemaakt worden