Het afgelopen jaar waren er extreem veel rampen in de wereld, denk maar aan Zuid-Soedan, Syrië, Mozambique en de Centraal Afrikaanse Republiek.  Bij al deze rampen is meer dan 50% van de slachtoffers kind!

Unicef stelt zich ten doel om ervoor te zorgen, dat elk land de rechten van kinderen respecteert en naleeft. Dit doet zij onder andere door scholing, voedsel, schoon drinkwater en medicijnen aan te bieden. Voor dit alles is geld, héél veel geld nodig.

Unicef Nederland heeft vorig jaar € 48 miljoen bijgedragen om deze doelstelling te realiseren en deze bijdrage kwam tot stand door donaties, giften en opbrengsten uit evenementen, die door de 62 Regionale Comité’s van Unicef (RCU’s) worden georganiseerd.

De woonplaats van jullie sportvereniging valt onder de RCU De Graafschap en wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen van alle leeftijden, die zich in willen zetten voor Unicef.

Dat kan op een aantal manieren:
– jeugdvoorlichter: gaat naar basisscholen om informatie te geven over Unicef en onze kinderen te laten zien in welke bevoorrechte positie zij verkeren
– vrijwilliger evenementen helpt mee met de organisatie van projecten, zoals een sponsorloop, een tennistoernooi, een bridgedrive, een benefietdiner etc
– projectleider evenementen is verantwoordelijk voor de uitvoering van één of meerdere projecten
– sociale media expert zet voor onze RCU een goede facebook pagina op, een twitter account, maakt een aansprekende website en houdt die ”up-to-date”.

Meer informatie over Unicef is te vinden op www.unicef.nl
Intersse? Neem contact op met de secretaris van onze RCU, Arjen Vedder (arjenvedder@gmail.com) voor informatie en/of aanmelding

Wij rekenen op jullie allemaal!
Jan de Wit
Voorzitter RCU De Graafschap

Voeg reactie toe

Uw emailadres zal niet openbaar gemaakt worden