Per 1 juli versoepelt de overheid weer de corona maatregelen.
Dit heeft ook positieve gevolgen voor onze tennisvereniging.

 

Kantine:

De kantine gaat per 2 juli 2020 weer open. en de kantinesleutel komt weer op de vertrouwde plek te hangen.

Verder zal er handgel aanwezig zijn in de kantine voor jullie hygiëne en is er uiteraard de mogelijkheid om de handen te wassen.

Uiteraard zitten er voorwaarden aan het openstellen van de kantine:

  • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
  • De 1,5 meter regel dient gehandhaafd te worden;
  • Twee personen die geen huishouden met elkaar vormen mogen aan een tafel binnen 1,5 meter van elkaar zitten; (uitzondering voor de horeca)
  • Mensen uit één huishouding mogen altijd binnen 1,5 meter van elkaar zitten;
  • Ga thuis naar het toilet;
  • Vul thuis je bidon;

We willen ieder tennislid die gebruik maakt van de kantine verzoeken om na zijn/haar kantinebezoek de zitting en tafel te reinigen waar hij/zij gezeten heeft;

Voor de overige, inmiddels bij iedereen bekende voorwaarden, verwijzen wij naar de RIVM-richtlijnen.

Baan reserveren:

Vanaf 1 juli hoeven de banen niet meer gereserveerd te worden via de whatsapp.

Jullie kunnen gewoon weer als vanouds komen tennissen op het gewenste tijdstip.

Ook kan er weer gebruik gemaakt worden van de afhangbord.

Hier zal handgel en doekjes beschikbaar zijn voor jullie hygiëne.

Voeg reactie toe

Uw emailadres zal niet openbaar gemaakt worden