De tennisvereniging ‘t Laerveld is opgericht in 1989. Het aantal leden bedraagt op dit moment 220. We spelen op kunstgras. Dat stelt ons, op een enkele uitzondering na, in staat het hele jaar door te spelen. Binnen de vereniging is een groot aantal leden als vrijwilligers actief. In het verleden hielpen zij met de bouw en verbouw van het clubhuis, de kleedkamers, de tribune en bij het leggen van de bestrating. Onderhoud aan de banen, kantinediensten, (extra) schoonmaakwerk en het werk in de verschillende commissies wordt structureel en vrijwillig door leden verricht. Je zou onze vereniging een vrijwilligersclub kunnen noemen.

Hoe gaat het Laerveld om met de persoonsgegevens van zijn leden.

Privacy Policy TC ‘t Laerveld

Gegevens

Adres clubhuis                 Holterweg 66a, 7245 SC Laren

Telefoonnr.                       0573-402311

E-mailadres                      Laerveld@hetnet.nl

Aanmelden                       Alleen schriftelijk bij het secretariaat. Formulieren verkrijgbaar per e-mail bij het secretariaat of downloaden via deze website (tab lidmaatschap)

Contributie                       Te betalen vóór 15 februari

Introduceren                    Vooraf pasje kopen à € 5,-per persoon per dag bij één van de bestuursleden of in het clubhuis

Bestuur

Voorzitter  |  Jan Wilgenhof  |  Deventerweg 52  |  402390
Secretaris  |  Sandra Echternach  | Tunnelweg 6 |  06 41051721
Penningmeester  |  Ruud Ter Welle  |  Meester Kolkplein 9  |  0638891678
Parkcommissie  |  Jan Wilgenhof  |   0612049077
Jeugdcommissie  |  Hugo van Andel | 0637456738
Trainer  |  Martijn Arfman  |  0623948735 

(externe)Vertrouwenspersoon- Helga van Silfhout |06 34880700 e-mail: helgavansilfhout@gmail.com

Taakverdeling

Voorzitter – Voorzitten bestuurs- en ledenvergaderingen | Vereniging representeren | 1e aanspreekpunt namens de vereniging | Beleid initiëren, aansturen en bewaken | Controle uitvoering andere portefeuilles | PR | Website | Sponsoring

Secretaris – Ledenadministratie | Postverwerking | Notulen en agenda | Zomergasten en winterleden | Individuele baanverhuur | Activiteiten agenda: aansturing, planning en actualiteit | Bemanning organisatie activiteiten

Penningmeester – Jaarrekening, balans, begroting | Boekhouding | Contributie | Verzekeringen | Financieel beleid

Parkcommissie – Klusjesochtenden | Baanonderhoud en keuring | Onderhoud gebouwen en terrein | Beheer reclamedoeken | Afvalbeheer

Jeugdcommissie – Begeleiden trainer, lesindelingen | Aansturing competitie zaken | Aansturing organisatie activiteiten jeugd | Werving jeugd

Geïnteresseerden kunnen agenda’s en bestuursverslagen opvragen bij het secretariaat.

Vaak worden bij onze activiteiten foto’s gemaakt. Van close-up foto’s die wij van u willen publiceren vragen wij altijd vooraf toestemming. Van sommige actie foto’s is dat niet altijd mogelijk. Mocht u bezwaar hebben tegen dit gebruik van een foto waar u herkenbaar op staat, dan kunt u dit melden bij het secretariaat. De foto zal dan worden verwijderd.