Lidmaatschappen bij TC ’t Laerveld! 

Wat leuk dat je interesse hebt in een lidmaatschap bij TC ’t Laerveld. Hieronder vind je alle mogelijke lidmaatschappen binnen onze vereniging. Mochten hier nog vragen over zijn, schroom niet contact op te nemen met ons secretariaat via info@laerveld.nl.

Wil je je aanmelden, dat kan schriftelijk via het secretariaat. Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar in het clubhuis of bij het secretariaat. Of download hieronder eenvoudig een aanmeldingsformulier van het desgewenste lidmaatschap.

Zomeractie:  betaal tot 31 augustus 2022 GEEN INSCHRIJFGELD

Word voor 31 augustus 2022 lid van TC ’t Laerveld en betaal slechts 28,75 euro voor 4 maanden tennissen in 2022!

 

Tennislid Senior – Junior

De KNLTB-lidmaatschappen die wij kennen op onze vereniging zijn Senior lidmaatschap, Junior lidmaatschap of een familielidmaatschap. Voor al deze lidmaatschappen ontvang je een officieel KNLTB-pasje, waarmee je onze tennisbanen kan afhangen en waarmee competitie gespeeld kan worden als dit gewenst is.

Van een familielidmaatschap is sprake bij een junior lid, waarvan één of beide ouders ook lid is/zijn of tegelijk worden. Als junior lid krijgt hij/zij dan rond de 50% korting op zijn/haar lidmaatschap.

Een contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Voor senioren (vanaf 18 jaar) geldt bij aanmelding een inschrijfgeld van € 18,-
Junioren betalen geen inschrijfgeld.

Download hier het aanmeldingsformulier voor een Senior, Junior of Familielidmaatschap.

Wijze van betalen – Incasso:
Je kunt de vereniging machtigen de contributie automatisch van je rekening te laten af schrijven. Deze manier van betalen levert naast tijdsbesparing voor de penningmeester en de ledenadministratie ook een besparing in bankkosten op. Het bedrag voor de contributie wordt jaarlijks in de maand februari/maart van je rekening afgeschreven. Het machtigingsformulier is als tweede pagina toegevoegd aan het aanmeldingsformulier.

 

Proefabonnement

Men kan voor drie maanden op proef komen tennissen. Wordt men na drie maanden lid, dan worden de kosten van het proefabonnement in mindering gebracht op de contributie.

Hier vind je het aanmeldingsformulier voor een proefabonnement.

 

ProefabonnementPlus

Twee personen die zich gezamenlijk aanmelden kunnen tijdens drie maanden vrij tennissen en krijgen twee lessen van 30 minuten. Vier personen die zich gezamenlijk aanmelden kunnen tijdens drie maanden vrij tennissen en krijgen twee lessen van 45 minuten.

ProefabonnementsPlus lid kan je maar eenmalig zijn. Mocht men nogmaals een proefperiode in willen, dan kan dat zonder lessen via een standaard proefabonnement.

Let op, jullie zijn dan geen lid van de KNLTB.

Download hier het aanmeldingsformulier proefabonnementPlus.

 

Wintertennis

Tennisvereniging ’t Laerveld in Laren biedt de mogelijkheid om zes maanden onbeperkt vrij te tennissen voor slechts €55. De vereniging wil op deze manier onder andere sporters die door de weersomstandigheden de ‘eigen’ sport tijdelijk niet kunnen beoefenen de gelegenheid bieden om te komen tennissen. Op deze manier kunnen zij de conditie en balgevoel op peil houden. Iedereen is welkom bij ’t Laerveld!

Let op, je bent dan geen lid van de KNLTB.

Download hier het aanmeldformulier.

 

Jeu de Boules lidmaatschap

Een Lidmaatschap kost € 35,- per jaar.

Download hier het aanmeldingsformulier voor Jeu de Boules.

 

Passieve lidmaatschappen

Slapende leden

In geval van langdurige tennisverhindering (blessures, zwangerschap of tijdelijk verblijf in het buitenland) is het mogelijk lid te blijven van de vereniging. U betaalt dan € 15,00 per jaar. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen, neem dan contact op met de secretaris via info@laerveld.nl.

 

Donateurs

De vereniging heeft enkele donateurs . Dit zijn personen, meestal oud-leden die geen lid meer kunnen/willen zijn van de vereniging, maar wel graag de vereniging blijven steunen. Het standaard donateursbedrag staat op € 22,50 per jaar. Uiteraard zijn ook andere donateurs bedragen welkom.

Donateur worden? Dat kan via info@laerveld.nl.

 

Prijzen lidmaatschappen:

  • Senior lidmaatschap 2022: € 115,00 senior (senior: het jaar waarin men de 18-jarige leeftijd bereikt)
  • Junior lidmaatschap 2022: € 59,00
  • Familielidmaatschap per kind 2022: € 30,-
  • Proefabonnement drie maanden 2022:  € 25,-
  • ProefabonnementPlus, bij gezamenlijke aanmelding van twee personen 2022: € 50,- p.p.
  • ProefabonnementPlus, bij gezamenlijke aanmelding van vier personen 2022: € 40,-.p.p.
  • Wintertennis 2022 € 55,-
  • Donateur 2022: € 22.50
  • Slapend lidmaatschap 2022: € 15.-  (maximaal 1 jaar)
  • Jeu de Boules € 35,-

 

Intoducéé

Één van de leden kan iemand introduceren,  De kosten daarvoor in 2022 zijn € 5,- per introducé per dag. Afhang kaartjes voor de introducees staan op de bar. In het boekje dat erbij staat worden de naam, datum en de naam van introducerend lid genoteerd. Het geld moet in de kas worden gedaan of kan worden gepind. Zie ook het parkreglement op deze site.

Voor leden alsmede niet-leden is het mogelijk banen per uur te huren. Baanverhuur kan alleen met toestemming van het bestuur. Het bestuur betrekt in zijn overweging voor toestemming altijd de eventuele hinder die de eigen actieve tennisleden ervan ondervinden. De baanhuur 2022 bedraagt € 15,- per uur per baan, de verhuurde tijd wordt aangegeven op het afhangbord. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het secretariaat via info@laerveld.nl.

 

Overige kosten

Naast lidmaatschap kunnen er kosten zijn voor trainingen en voor deelname aan competities, toernooien of andere activiteiten.

 

Afmelden

Wat jammer dat je je wilt afmelden! Afmelden kan schriftelijk (=ook per e-mail, info@laerveld.nl) bij het secretariaat. Dit dient te geschieden vóór 1 december van het lopende seizoen.

 

Privacy Policy TC ’t Laerveld