Privacy Policy TC ’t Laerveld

Aanmelden

Aanmelden kan alléén schriftelijk via het secretariaat. Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar in het clubhuis of bij het secretariaat. Of download hieronder uw aanmeldingsformulier:

AANMELDINGSFORMULIER tennisvereniging Laerveld senior junior

Tijdelijke pas nieuwe leden

Nieuwe leden ontvangen na hun aanmelding een tijdelijke pas. Wanneer de betaling binnen is, wordt het lidmaatschap aangemeld bij de KNLTB. De KNLTB pas wordt dan zo spoedig mogelijk naar de nieuwe leden gestuurd. Voor leden die zich in het begin van het seizoen aanmelden (januari – februari) geldt dat de KNLTB-pas in maart in het clubhuis is af te halen.

Een bestuurslid heet op zijn of haar verzoek nieuwe leden persoonlijk welkom en vertelt hen het een en ander over het gebruik van de banen, verlichting, afhangbord, etc, en de gebruiken en regels van onze tennisvereniging.

Contributie

Een contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Voor senioren geldt bij aanmelding een entreebedrag van € 17,-
Junioren betalen geen entreegeld.

Men is senior vanaf het jaar waarin men 18 jaar wordt.

Wijze van betalen:

Incasso: u kunt de vereniging machtigen uw contributie automatisch van uw rekening te laten af schrijven. Deze manier van betalen levert naast tijdsbesparing voor de penningmeester en de ledenadministratie ook een besparing in bankkosten op. Het bedrag voor de contributie wordt jaarlijks in de maand februari/maart van uw rekening afgeschreven. Het machtigingsformulier is als tweede pagina toegevoegd aan het aanmeldingsformulier, maar is hieronder ook afzonderlijk te downloaden of aan te vragen bij het secretariaat.

Als u een Machtiging aut incasso hebt ingeleverd, ontvangt u in de maand februari/maart een factuur per e-mail of per post voor de contributiebetaling. Na tijdige betaling, zal uw KNLTB-ledenpas in maart klaar liggen in de kantine.

Slapende leden

In geval van langdurige tennisverhindering (blessures, zwangerschap of tijdelijk verblijf in het buitenland) is het mogelijk lid te blijven van de vereniging. U betaalt dan € 15,00 per jaar.

Denkt u hiervoor in aanmerking te komen, neem dan contact op met de secretaris.

Donateurs

De vereniging heeft enkele donateurs . Dit zijn personen, meestal oud-leden die geen lid meer kunnen/willen zijn van de vereniging, maar wel graag de vereniging blijven steunen. Het tarief van het donateurschap is € 22,50 per jaar.

Wintertennis bij TC ’t Laerveld: van 1 december 2021 tot 1 mei 2022 voor € 50,-

 Tennisvereniging ’t Laerveld in Laren biedt vanaf 1 december 2020 de mogelijkheid om zes maanden onbeperkt vrij te tennissen. De vereniging wil op deze manier onder andere sporters die door de huidige coronamaatregelen de ‘eigen’ sport tijdelijk niet kunnen beoefenen de gelegenheid bieden om te komen tennissen. Op deze manier kunnen zij de conditie en balgevoel op peil houden. Iedereen is welkom bij ’t Laerveld! Tennis is een sport die je uitoefent in de buitenlucht en goed op 1,5 meter afstand kan spelen. Iedereen is welkom die door de huidige omstandigheden minder gelegenheid heeft om te bewegen en toch fit wil blijven. Natuurlijk hopen we ook dat deze “winterleden” niet alleen een mooie tenniswinter hebben bij onze vereniging, maar in de toekomst volledig lid worden van de vereniging. De tennisvereniging biedt het wintertennis aan voor € 50, –

Je bent dan geen lid van de KNLTB.

Download hier het aanmeldformulier.

AANMELDINGSFORMULIER tennisvereniging Laerveld wintergast AVG

Zomergasten

Twee personen die zich gezamenlijk aanmelden kunnen tijdens drie zomermaanden vrij tennissen en krijgen twee lessen van 45 minuten. Vier personen die zich gezamenlijk aanmelden kunnen tijdens drie zomermaanden vrij tennissen en krijgen twee lessen van 60 minuten.

Zomerleden die al eerder zomerlid zijn geweest en twee lessen gehad hebben en nu weer een zomerlidmaatschap nemen krijgen niet opnieuw twee lessen.

AANMELDINGSFORMULIER zomergasten

Familielidmaatschap

Een jeugdlid, waarvan één of beide ouders ook lid zijn of tegelijk worden, krijgt korting.

Proefabonnement

Men kan voor drie maanden op proef komen tennissen. Wordt men na drie maanden lid, dan worden de kosten van het proefabonnement in mindering gebracht op de contributie.

AANMELDINGSFORMULIER proefabonnement.docx

 

Aanmeldingsformulier senior/junior lidmaatschap

AANMELDINGSFORMULIER tennisvereniging Laerveld senior junior

Prijzen per persoon.

senior lidmaatschap: € 115,00 senior

(senior: het jaar waarin men de 18-jarige leeftijd bereikt)

junior lidmaatschap: € 59,00

Proefabonnement  drie maanden:  € 25,-

Zomertennis, bij gezamenlijke aanmelding van twee personen: € 50,- p.p.

Zomertennis, bij gezamenlijke aanmelding van vier personen: € 40,-.p.p.

Familielidmaatschap: per kind: € 30,-

donateur: € 22.50

slapend lidmaatschap: € 15.-  (maximaal 1 jaar)

Introducées:

Één van de leden kan iemand introduceren,  De kosten daarvoor zijn € 5,- per introducé per dag. Afhang kaartjes voor de introducees staan op de bar. In het boekje dat erbij staat worden de naam, datum en de naam van introducerend lid genoteerd. Het geld moet in de kas worden gedaan. Zie ook het parkreglement op deze site.

Voor leden alsmede niet-leden is het mogelijk banen per uur te huren. Baanverhuur kan alleen met toestemming van het bestuur. Het bestuur betrekt in zijn overweging voor toestemming altijd de eventuele hinder die de eigen actieve tennisleden ervan ondervinden. De baanhuur bedraagt € 15,- per uur per baan, de verhuurde tijd wordt aangegeven op het afhangbord. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Overige kosten

Naast lidmaatschap kunnen er kosten zijn voor trainingen en voor deelname aan competities, toernooien of andere activiteiten.

Aanmelden Jeu de Boules:

 

Een Lidmaatschap kost € 25,- per jaar

 

Download hier het aanmeldingsformulier voor Jeu de Boules

AANMELDINGSFORMULIER Jeu de Boules

Afmelden

Afmelden kan alleen schriftelijk (=ook per e-mail), info@laerveld.nl) bij het secretariaat. Dit dient te geschieden vóór 1 december van het lopende seizoen.