Als bestuur willen we de zaken binnen onze vereniging goed op orde hebben. De zorg voor een Sociaal Veilige Sportomgeving is daarin essentieel. We willen ten slotte een situatie scheppen waarin sporters kunnen groeien en bloeien. Maatregelen nemen om ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, pesten, geweld, agressie, discriminatie enz.) te voorkomen hoort daarbij. En voorbereid zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt.

De Vertrouwenscontactpersoon

Wanneer je te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen roept dit veel emoties, vragen en dilemma’s op. Bij seksuele intimidatie kan je denken aan gluren in de kleedkamer, een tikje op de bil, dubbelzinnige opmerkingen/ blikken, aanranding en verkrachting. Maar ook pesten (ook via Social Media), geweld, agressie en discriminatie kunnen een grote impact hebben. Ook als je niet zelf het slachtoffer bent, maar het ziet gebeuren. 

Het is dan belangrijk te weten dat je in zo’n situatie bij een vertrouwenscontactpersoon terecht kunt voor hulp, ondersteuning en advies. Of voor gewoon een luisterend oor. Uiteraard wordt alles strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. De vertrouwenscontactpersoon is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, trainers, vrijwilligers, bestuur, etc. De vertrouwenscontactpersoon komt van buiten de vereniging, waarmee de onafhankelijkheid is gewaarborgd en geprobeerd wordt de drempel om deze persoon te benaderen zo laag mogelijk te houden.

De vertrouwenscontactpersoon voor TC ’t Laerveld is Helga van Silfhout. Helga heeft een eigen bedrijf, De Externe V/M. Ze is gespecialiseerd in advies, begeleiding, beleid en training op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteit. Daarnaast werkt zij als klachtenfunctionaris, calamiteitenonderzoeker, mediator en lid klachtencommissie. Wanneer je een vraag, probleem of klacht hebt over ongewenste omgangsvormen, aarzel dan niet en neem contact op. Helga is bereikbaar via:
telefoon: 06-348 807 00 of e-mail: helgavansilfhout@gmail.com